Svendborg Amatør Sejlklub Svendborg Amatør Sejlklub

    

CMSimple plugin: Newsbox Rotator
© simpleSolutions
Du er her: ØstersøRegatta

Svendborg Amatør Sejlklub
Østersø Regatta lørdag d. 15. juni 2019

Husk at tilmelde dig ØSTERSØ REGATTAEN, som er en af Fyns mest populære sejladser og er kendt viden om for at være sejladsen med plads til alle under mottoet ”det skal være sjovt at sejle kapsejlads med efterfølgende ”totalhygge” i Kappeln.

Sejladsen har en passende længde på 33 sm, hvor du sejler gennem et Øhav i verdensklasse og sydover mellem Ærø og Als til Sleimünde Fyr, hvor du tages i mål. Om aftenen er vi alle sammen, hvor der grilles, fortælles skipperhistorier og uddeles præmier i Kappeln.

Østersø Regattaen vil også meget gerne have dig med, som ikke har et målebrev, da der også er løb for tursejlere. Kniber det med at få skrabet gaster sammen, kan du vælge at tilmelde dig Two Star løbet, hvor der kun må være 2 personer ombord på båden.

Banen er den samme for alle, men reglerne forskellige. DH-løbene sejles efter gældende kapsejladsregler, hvor der kræves gyldigt målebrev, hvorimod Turløbet og Two Stars sejles efter søvejsreglerne.

Tilmelding senest tirsdag d. 11. juni kl. 20.00.

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions