Svendborg Amatør Sejlklub Svendborg Amatør Sejlklub

    

CMSimple plugin: Newsbox Rotator
© simpleSolutions
Du er her: Hjem > Aktiviteter > Generalforsamling > Referat 2024


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SVENDBORG AMATØR SEJLKLUB

Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19 i klubhuset

Formand Per Ingemann bød velkommen til de 50 fremmødte personer. Derefter gik man over til dagsordenen.

1. VALG AF DIRIGENT.

       Kjeld Hansen blev foreslået til dirigent og valgt.
       Kjeld konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne, og gav ordet til formanden.

2. FORMANDENS BERETNING.

      Formanden fremførte sin beretning.

Ja så gik der et år mere, et dejligt år på mange måder.
Bestyrelsen, har afholdt de 11 bestyrelsesmøder, som er vedtægtsbestemt.
Vi er en aktiv forening, med mange frivillige, der gør et stort arbejde i de enkelte udvalg.
Vi har i mange år ønsket mere aktivitet i ungdomsarbejdet, og det ser ud til at vi nu får mulighed herfor. Thomas Nielsen, der senere stiller op til bestyrelsen, vil prøve at starte ungdomsarbejdet op igen, jeg håber at han får opbakning for dette, blandt alle medlemmerne.
Vi er en klub med 245 medlemmer, det er et plus på 1, men ser vi på gennemsnitsalderen, ser det ikke godt ud, 60% af medlemsskaren er over 70 år. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, hvis ikke Svendborg Amatør Sejlklub skal uddød.
Vi er jo en meget social klub, og sammenholdet fejler ikke noget, vi mangler bare nogle unge mennesker.
Vi har som sagt mange frivillige ildsjæle, og dem skal vi huske at takke for det arbejde de gør for klubben, her vil jeg specielt takke Henning Larsen for det arbejde han har gjort ved at holde arealerne rundt om klubhuset, renset tagrender m.m.
Arrangementsudvalget, har holdt mange gode klubaftner, hvor man spiser først, og bagefter er der gode indlæg om mangt og meget, det er et kæmpe arbejde de laver for alle os andre, en stor tak til alle der arbejder med at forberede, og afholde disse aftner.
Bladudvalget laver, syntes jeg, et fantastisk blad, tænk på det store arbejde der er med at finde artikler, annoncer m.m. en stor tak til jer.
Festudvalget, sørger for at vi kan komme sammen i festligt lag, torskespisning, afrigger fest m.m. heldig vis alle arrangementer der er godt besøgt, det er et kæmpe arbejde festudvalget lægger i dette.
Kenneth har haft med ungdomsudvalget at gøre, han har gjort et stort arbejde med at få familier ud på udflugtsture til Skarø og Ærø, desværre ikke med ret mange tilmeldte, men han skal have en stor tak for indsatsen, Kennet har sin båd liggende i Lundeborg havn, og har desværre valgt at forlade bestyrelsen her i december måned.
Seniormadlavning er også en stor aktivitet i vor klub, det er altid rart at stikke hovedet ind, disse første tirsdage i måneden i vinterhalvåret, og se den hygge og det sammenhold der er blandt vore seniorer.
Silverrudder er klubbens største arrangement i løbet af året, det er dejligt med alle de frivillige der giver en hånd med i uge 37, uden disse frivillige ville det ikke kunne lade sig gøre, men der er nogle der arbejder hele året med Silverrudder, Steen, Jørn og Fillip, skal have stor tak for det store arbejde der lægges for dagen i løbet af året, og hvis der er nogle her der gerne vil hjælpe, så henvend jer bare til Steen. Jeg glæder mig allerede til uge 38, og glem ikke at komme ned i klubben søndag d. 10. marts og få en pølse, og se hvordan tilmeldingerne strømmer ind, det er altid spændene, at se om vi kan leve op til de forløbne år.
Ud over alt dette, har vi jo også haft Pinsetur til Lohals, der var heldigvis mange deltagere med i 2023, og jeg håber på mindst samme tilslutning her i 2024, vi har det rigtigt hyggeligt i Lohals, og der er fine faciliteter.
Handicapsejladsen, er også en tilbagevendende begivenhed, en rigtig hyggelig kapsejlads, hvor vi går i klubhuset når den er slut, for at få præmier og spise den medbragte frokost.
Jeg er ved at blive en gammel mand, og jeg har i år 33-års jubilæum som bestyrelsesmedlem, jeg blev valgt ind i bestyrelsen i november 1991, og har været der uafbrudt lige siden, jeg må snart have udtjent min værnepligt. Jeg er ikke på valg i år, men senest næste år går jeg af.
Stor tak til alle der har hjulpet på den ene eller anden måde i det forløbne år, og en stor tak til bestyrelsen for det arbejde I har lagt i klubben.
---------
Nu har jeg i min beretning, takket jer alle sammen, men en gang i mellem er der én der skejer ud.
Vi har her i vores lille sejlklub, en person der, lige fra han blev medlem for mange år siden har været aktiv, i om muligt alle udvalg, og i bestyrelsesarbejdet, han var en aktiv mand da hans børn sejlede optimist for mange år siden, kan jeg hvis godt tillade mig at sige. Han har altid været aktiv når der var klubture, han har undervist mange medlemmer i duelighedsprøver, her havde han en død mand siddende nede i kælderen på det gamle klubhus, en mand der var lavet af grene m.m. til brug for ’mand-overbord’ øvelse, men så livagtig, at hver gang jeg gik derned fik jeg et chok.
Han var med til at starte seniormadlavningen, og har i over 25 år været formand for dette. Han har i mange år været med i klubbladsudvalget, og det var et stort tab, da han sagde stop, et blad der efter min mening altid har været godt, og et vi kan være rigtig stolte af.
Han har også i mange år, været medlem af bestyrelsen, og når der var noget arbejde der skulle laves, mødte han altid op.
Ja der er nok mange der nu ved hvem jeg og den samlede bestyrelse, godt vil takke for en fantastisk indsats igennem årene, nemlig Jens-Peter Bjerrum, han har jo nok ikke kunnet gøre alt dette uden den opbakning han igennem mange år har fået af Kirsten.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at udnævne Jens-Peter til klubbens æresmedlem. Han bliver nr. 7 i rækken af æresmedlemmer i klubbens 104-årrige historie.

Tillykke Jens-Peter

Dirigenten opfordrede til debat om den fremlagte beretning. Beretningen blev godkendt med klapsalve.

3. REGNSKAB.

Det reviderede regnskab blev udleveret til de fremmødte og kasserer Jørn Varming gennemgik det.
Igen opfordrede dirigenten til debat. Flere havde spørgsmål og Jørn svarede.

Regnskabet blev godkendt.

4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. Bestyrelsen foreslog at forhøje kontingentet med 50 kr. for alle takstgrupper.

Fra 2025 bliver takster som følger.

Juniorer:                       0-25 år 300 kr.
Aktive:                        26-65 år 600 kr.
Ægtepar:                                  750 kr.
Familie:                                    975 kr.
Seniorer:              65 år opefter 425 kr.
Seniorægtepar    Begge o. 65 år 600 kr.

Flere havde kommentarer for og imod, men flest for. Forslaget blev vedtaget.

5. INDKOMNE FORSLAG.

Der var ingen indsendte forslag.

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.

På valg var Lone Kok, Erik Holm og Steen Lundager. De blev alle genvalgt for en 2-årig periode.
Thomas Buch Nielsen var villig til valg, og blev valgt.

7. VALG AF 1 REVISOR.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Poul Weber og blev valgt.

8. VALG AF 2 BESTYRELSESSUPLANTER.

På valg var Erik Baagøe og Flemming Eriksen. Begge blev genvalgt for 1. år.

9. VALG AF 2 REVISORSUPPLEANTER.

Valgt blev Frede Jensen og Søren Jacobsen.

10. EVENTUELT.

- Per efterlyste frivillige til at passe og sejle klubbens H-Båd. Alternativt bliver den stående på land til der er behov for at den søsættes og rigges.
- Det blev foreslået at den bruges til skoleelever, der har lyst til at sejle i båden.
- Thomas vil tage det op i bestyrelsen og finde et koncept.
- Lars Riis er bekymret for at lade den stå på land. Den bliver let glemt.

Slutteligt lukkede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formand Per Ingemann takkede dirigenten for god ledelse og de fremmødte for at møde op og med ønsket god vind fremover blev der råbt et trefoldigt leve for sejlsporten og Svendborg Amatør Sejlklub.

Der var herefter kaffeservering.

Referent: Lars Bræstrup

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

 

Hvordan er det gået på Lunkebugten i forårssæsonen?


Silverrudder 2024 udsolgt!


 


<< Juli >>
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 

Sidst opdateret: