Takster for leje af Klubhuset gældende fra 01.01.2019.

I perioden fra 1. Januar til 31. December: 
2000 kr. for medlemmer
3000 kr. for ikke medlemmer

Prisen gælder for leje i en weekend

Leje for en hverdag:             
100
0 kr. for medlemmer 
1500 kr. for ikke medlemmer

Andre søsportsforeninger betaler samme leje som medlemmer.
Der opkræves et depositum på kr. 500,- til dækning af eventuelle skader.
Depositum tilbagebetales efter syn.

Takstblad for medlemskab i                        
Svendborg Amatør Sejlklub
                                                  pr. 01.01.2015

Juniorer:

Aktive:

Ægtepar:

Familie:

Seniorer:

Senior-
ægtepar

0-25 år

 26-65 år

 

 

 65-  år

Begge
65- år

kr. 350,-

kr. 550,-

kr. 700,-

kr. 925,-

kr. 375,-

kr. 550,-


Meddelelser om ændringer af medlemskab eller 
adresseændringer bedes sendt til : 
                               

Jørn Varming
e-mail: jorn.varming@gmail.com
eller tlf: 22 91 40 66