Fællesårshjul for jollesejlere 2015

 

Overordnede mål:

At jeres børn synes det er sjovt og at det er leg.

At jeres børn bliver trygge ved at være i og omkring vandet.

At jeres børn lærer at færdes på, i og omkring vandet.

At jeres børn lærer at sejle.

At jeres børn lærer at svømme.

At jeres børn lærer være sammen med andre børn.

At jeres børn kan lide at være på vandet.

At give jeres børn mulighed for progressiv sejladsudvikling og kendskab til fagsprog.

 

Følgende træningstilbudsdage er til rådighed for sejlere, på basis af frivillige klubtrænere og eventuelle ændringer forbundet hermed.

 

Sæsonens sejladser:

 

Detailplan er under udarbejdelse.

 

 

Generelt

 

Hvornår kan jeg sejle og hvad koster det? - Jollen

Jollen er til rådighed hele sæsonen også uden for træningstider. Der trænes de nævnte dage for et rådighedsbeløb kr. 550,-- + medlemskab Evt. gennem familiemedlemskab eller juniormedlemskab af sejlklubben.

I medlemskabet er der tradition for svømning hvert år om lørdagen fra 1600-1800 i vinterhalvåret for alle medlemmer og klubbens faciliteter er til rådighed i øvrigt genne året jfr. Klubudbud og regler. Rådighedsbeløbet for jollen gennem sommeren dækker forårsrengøring, slitage, ansvarsforsikring og lån af jollen samt klubbens jollefaciliteter etc.

 

Hvordan foregår det? - Træning

Træningsøvelser tager udgangspunkt i der hvor børnene er.

Det betyder man kommer som man er og når man kan. Det er klart at hvis man kommer hver gang så får man det største udbytte og et stabilt mønster. Der trænes sejlads torsdage om sommeren og svømmes lørdage om vinteren, de nævnte datoer/gange.

Trænere eller sejlkyndige, på frivillig basis, fortæller hvordan du skal gøre og hjælper dig til at du selv kan.

 

Kontrollerede kæntringsøvelser i sundet afhænger af vejret og vandtemperaturen og afholdes for at man kan blive tilvænnet en situation som man sjældent vil opleve, men som skal gøre en tryg. Man lærer at rigge en jolle til og sejle den i vandet, hvor en træner sejler i en følgebåd med motor ved siden af klar til at hjælpe dig eller tage dig op og trække jollen med hvis der er brug for det.

Der sejles kun i vejrforhold og vindstyrker som børnene og de voksne mener at føle sig trygge ved som regel op til ca. 6 sec/m. I tilfælde af dårligt vejr laver vi andet arbejde enten på havnen eller i klubhuset. Der tilstræbes undervisning de planlagte dage uanset vejrets drilleri på frivilligbasis.

 

Hvem gør hvad ? - Ansvar

Det er dit ansvar at optimistbarnet skal have en rigtig redningsvest og skal være påklædt til vejret. (gummistøvler og regntøj er fint) (Klubben kan de første gange låne brugte veste ud)

Der skal i starten være en voksen med, der har ansvaret for barnet til hvert sejlende barn eller en anden aftale med trænere hvis man er forhindret. Den voksne skal hjælpe barnet med sætte en jolle klar, vakse den af bagefter og sætte den op. Klubtrænere eller forældre med sejlerkundskaber  tilrettelægger og leder træningen og det er deres opgave. Det er vigtigt vi er voksne nok til at hjælpe børnene derudover og i at støtte dem i udfordringen ”at lære at sejle”. Voksne der hjælper deres børn med rigning. Voksne må derefter gerne frigøre sig til andre opgaver eller komme igen senere hvis optimistbarnet er trygt ved dette. Der skal være en klar mundtlig aftale om dette og det forventes at når træningen er slut at barnet bliver afhentet eller ansvaret overlades til forældre, der har lavet anden aftale f.eks. at barnet selv fra havnen/omklædningen kan komme sikkert hjem. Det samme gælder for vintersvømningen.

 

Hvornår begynder man at sejle? - Kundskaber

Man skal have lyst til at lære at sejle.

Man skal det første år lære at svømme med redningsvest.

Forældre vurderer hvornår ens barn er klar. Der er ingen regler for hvornår man kan sejle.

Men som tommelfingerregel er man ofte moden nok ved 8-11 årsalderen og op.

 

Klubben har rådighed over ”Trainer 12” joller, der er for unge mennesker, som kan lide fart

og som er øvede sejlere. Hvis der er mange interesserede i jollerne aftaler vi os ud af rådighedsretten.

 

Der tages forbehold for ændringer i planen og de nævnte fokuspunkter vil ofte ændre sig alt efter vejret, børnene og de frivillige trænere.

Mvh

Ungdomsudvalget.