Færgevej 19, 5700 SvendborgS V A  er nu også på Facebook TRYK HER

 

Bestyrelse:

Navn:

Telefon:

e-mail:

Formand + udlejning Per Ingemann 21202666 per-ingemann@mail.tele.dk
Kasserer  Jørn Varming 22914066 jorn.varming@gmail.com
Næstformand       Erik Holm Larsen 42407508 ehl@thuromail.dk
Sekretær Lars Bræstrup 23200347 labra1048@gmail.com
Klubbåde Kenneth Schjøtt 23336089 kennethms83@gmail.com
Kapsejlads Lars Bræstrup 23200347 labra1048@gmail.com
Pigesejlads Karen Buch 20766884 karent.buch@hotmail.com
Ungdomsudvalg Thomas Kuld 25369442  thomaskuld@gmail.com
Ungdom Kristoffer Buch    
Festudvalg Lone Nielsen 51765114 post@sva1.dk
Uden for bestyrelsen      
Havneudvalg Ole Ingemann  62222423 oin@amu-fyn.dk
Vinterplads Brydevej Ole Ingemann  62222423 oin@amu-fyn.dk