Historie lll.

 
  KLubliv i 40`erne.  
Krigen satte på mange måder sine spor på fritidssejladsen og de aktiviteter der normalt fandt sted i klubben. Fra bestyrelsesmøde i foråret 1940 refereres problemet således: "...man ville afholde sejladser og sammenkomster eftersom de urolige forhold tillod det."
   
De urolige tider medførte at man aflyste natsejladsen til Faaborg. Desuden blev efterårssejladsen ved Iholm og den årlige pilketur sidst på året aflyst. i foråret 1943 fik landets sejlklubber af den tyske marine besked på at man ikke ønskede sejlads efter mørkets frembrud. Dermed var der sat stop for alle sejladser uden for sundet. Det var nok kendetegnende at sammenholdet i klubberne blev forstærket i denne tid og bådene sejlede mere trods begrænsningerne. (Der var mange måder at demonstrerer på under besættelsen, dette var bare en af dem.-red. bem.)
   
Et klubhus Havde nok været ønskeligt på dette tidspunkt men var desværre ikke aktuelt, men et stort ønske som man på en eller anden måde måtte kunne føre ud i livet. Ønsket blev op fyldt; idet 5 medlemmer for egen regning, i foråret 1944 købte et mindre træhus. Som sagt var det et mindre træhus vidst nok resterne af en restaurant der havde ligget i Høje Bøgeskoven . Huset lå ved Lehnskov på østsiden ind mod byen. Indtil man fik det flyttet benyttede man det til søndagsudflugtsmål.
   
På generalforsamlingen den 11/ 08-1944 Diskuterede man hvor det skulle ligge. Der var forslag om Tuxensvej og græsplænen ved lystbådehavnen. Man vedtog at ansøge kommunen om plads på et af de nævnte steder. Klubben købte på generalforsamlingen huset af de fem ved at udbyde klubaktier som straks blev købt af de tilstedeværende På forårs generalforsamlingen den 20/04-1945 oplystes det at kommunen ikke ønskede at bevilge plads, sålænge Svendborg Motorbådsklub, SSS og SVA ikke havde indsendt samlet ansøgning. Formanden måtte så oplyse at klubben havde havde måtte sælge huset igen.
   
!945 var jo - krig eller ej - jubilæumsår for SVA og mange ting var da også under planlægning tidligere var det arrangeret at Fyns Sejlunion skulle holde "Fyns Sejleruge" ved Svendborg. Hele arrangementet måtte dog aflyses på grund af sejladsbestemmelserne. Man forsøgte dog på anden måde at fejre jubilæet. Man arrangerede en sejlads den 14 juni- 1945 der gik fra lystbådehavnen, til "HøjeStensløbet" rundt mineprikken ved Lehnskov og tilbage til havnen. I omtalen og resultatlisten der blev bragt i "Sejl og Motor" fortælles det at vejret var hårdt og at 20 både ud af 29, gennemførte. den allestedsværende Ferdinan Lundsgaard vandt præmie for bedste start i sin kragejolle "Havlit".
   
Krise og Klubhus.  
   
Perioden i 50`erne var på mange måder betydningsfuld for klubben. Dels er der en medlemstilbagegang fra 137 medlemmer i 1950 til 38 i foråret 1957. heller ikke i efteråret 1959 spores nogen framgang i klubben.
Torsdag den 11/06- 1959 afholtes der en vigtig generalforsamling på "Borgen".
I indbydelsen til generalforsamlingen står der direkte-"Det er klubbens fremtid det gælder" -Der var en spændt stemning på mødet. Ingen ville umidelbart overtage jobbet som formand. Der kom på mødet bemærkninger om at slå klubben sammen med Motorbådsklubben eller at holde op med at kalde klubben for Sejlklub, men en "Skipperklub" fordi der ikke var plads til unge mennesker. Til sidst blev Aage Lundsgaard foreslået og valgt som formand.
   
Der er ingen tvivl om, at takket være Arnes initiativ og store berøringsflade i Svendborg er det der sætter gang i klubben igen og det er i høj grad hans fortjeneste at klubben endelig får et klubhus. Noget man har ventet på i 40 år. Desværre blev Aage Lundsgaards formandsperiode kort. Aage døde i efteråret 1961 men nåede på den korte tid at få sat gang i klubben.
   
Et medlem i SVA kan i dag tale med om de trængsler klubben, sammen med alle andre klubber på landsplan, måtte leve med. Det er:
Helge Møller der blev æresmedlem i klubben på generalforsamlingen i november måned 1998. Han har oplevet krisen i 50`erne på nærmeste hold.
Helge blev medlem af SVA i 1954, da han fik bådplads i lystbådehavnen. Allerede samme år blev han medlem af bestyrelsen.
Fra 1959 til 1962 var han klubbens kasserer. Helge og hans kone Anny købte i 1957 Frederikssundbåden "Spray" der er bygget omkring år 1900 og gennemårenes løbkraftigt renoveret.
Helge og Anny sejler stadig vandene tynde. Bl. a. er de faste deltagere til de årlige veteranskibstræf for ældre lystfartøjer.
Tilbage