Klubbens Historie ll

   
Klubbens stander som vi kender den i dag
Svendborgs udvikling som en sejlsportsby med mange efterhånden store
fartøjer skabte et behov for en regulær lystbådehavn. Bådene lå nemlig
opankret inden for mosegrunden
ud for Otte Rudsvej, ud for Strandhuse og ved skansen.
Lystbådhavnen
   
Fyns Sejlunion  
Sidst på året 1939 blev klubben indbudt til at deltage ved Fynske Sejlklubbers
årsmøde i Odense. Formanden H.P.Rasmusen deltog i det der var starten på en "Fyns Sejlunion". På et bestyrelsesmøde den 24/11-1939 referede formanden fra mødet. Han fortalte at alle klubber der ville være med i "Fyns Sejlunion" samtidig skulle være
medlem af "Dansk Sejlerdag". Da sejlklubben "Sundet" var den eneste klub på Fyn
der ikke var medlem opfordredes "Sundet" til at søge optagelse i "Dansk Sejlerdag".
Organisatorisk er der sket meget siden da.
"Dansk Sejlerdag" kender vi i dag som "Dansk Sejlunion"
"Fyns Sejlunion" er indgået som en integreret del af DS- og har skiftet navn til-"Fynskredsen"
u/ DS.
   
Bestyrelsen var positiv over for forslaget og man valgte derfor at lade en ekstraordinær generalforsamling træffe afgørelsen. Det var åbenbart et vigtigt punkt for forslagsstillerne, for generalforsamlingen allerede den 20 december på "Hotel Ærø".
Der var mødt 19 medlemmer op og diskutionen gik livligt for og imod
Det må have været et varmt emne for de ældre medlemmer, der havde været med fra starten. For det var netop holdningen til "Dansk sejlerdag" i form af "KDY" man havde demonstreret imod ved at danne "Sejlklubben af 1920"
   
Forslaget om optagelse blev vedtaget med 11 stemmer imod 8. Man kan næsten mærke ironien i bemærkningen til protokollen: ...Og efter nogen Diskution for og imod vedtoges det med 11 Stemmer imod 8 at lade Sejlklubben "Sundet" indmelde sig i "Dansk Sejlerdag" (eller ihverfald søge om opagelse). <Sekretæren er åbenbart ikke helt sikker på at det kan lade si gøre>
   
Efter forhandlinger med "Dansk Sejlerdag" blev sejlklubben "Sundet" optaget som medlem i 1940 mod at ændre klubnavn. Den 12 april 1940 blev det vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling at skifte navn til: "Svendborg Amatør Sejlklub"
Klubben fik i denne anledning ret til at benytte SV som sejlmærke og Sv.A.S. (senere SVA) som hjemstedsbetegnelse.
   
Tilbage  Næste