Der afholdes ordinær generalforsamling

tirsdag d. 20/02-2018

kl. 19.00

 

Dagsorden ifølge klubbens love

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning                      

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag
    Nyt klubhus.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 2 revisorsuppleanter

10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må for at blive opført på dagsordenen, indleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter § 6 stk. 5.