Der afholdes ordinær generalforsamling

tirsdag d. 20/02-2018

kl. 19.00

 

Dagsorden ifølge klubbens love

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning                      

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 2 revisorsuppleanter

10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må for at blive opført på dagsordenen, indleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter § 6 stk. 5.