Først rigtigt godt nytår til alle.

 

Svendborg Amatør Sejlklub går et spændende år i møde. Vi har nu fået støtte til et nyt klubhus, og hvis alt går efter planen, har vi et nyt klubhus sidst på året 2018.

Også hvad angår sejladser, er det et spændende år vi går i møde. Vi skal have vore 3 vigtige kapsejladser, Østersø Regatta, Handikapsejladsen og Silverrudder.

Jeg er rigtig stolt over at være formand for en klub, der har så mange gode aktiviteter, så der bliver lagt mærke til klubben, ja helt ud over Danmarks grænser.

I skrivende stund er Silverrudder et af de 5 udvalgte initiativer, som er gået videre til sidste runde om 30.000 kr. i Fyns Amts Avis´s initiativpris. Det er spændende,

hvor langt vi når, men flot er det at være blandt de fem. Det kunne ikke lade sig gøre uden den opbakning, der er fra alle de frivillige kræfter, der er i klubben, så tak

og tillykke med det.

Siden sidste blad har der været valg til kommunalbestyrelsen, og klubben havde et godt besøgt vælgermøde, hvor de siddende kommunalbestyrelses-medlemmer

ikke forstod, at der var så dårlige forhold her nede i lystbåde-havnen. De fik altid at vide, at brugerudvalget var tilfreds. Dette er ikke rigtigt, og jeg håber, at både

nye som genvalgte politikere tager fat på problemerne. Det sagde de, at de ville.

Klubben har en fantastisk god økonomi, selv om vi i det forløbne år har brugt mange penge på vore H-både, og køkken maskiner, ja så kommer vi igen i år ud med

et meget flot overskud. Jeg vil sige, som man gør i professionelle firmaregnskaber, at resultatet er tilfredsstillende.

Også i 2018 vil der komme mange udgifter, men så længe vi har en så aktiv medlemsskare der hjælper, når der bliver kaldt, så ser det slet ikke så galt ud.

 

Rigtigt godt NYTÅR.

 

Per Ingemann