Igen er det lykkedes at få alle bådene vel i vandet, og der er blevet liv i den gamle lystbådehavn.

Jeg fik noget af et chok, da jeg læste skrivelsen, der følger med rondellerne fra Svendborg Havn.

I 2017 er der ikke en krone til Svendborg Lystbådehavn. Det kan da godt være, at man istandsatte den i 2014 og holdt stor indvielse, men man har da glemt at fuldføre projektet.

Når vore turister kommer sejlende, er det første de ser en kedelig grim, grå mur. Det er Den runde Lystbådehavn set ude fra. Kunne man da ikke ofre noget maling, så den også
på ydersiden bliver flot at se på?

Vore medlemmer og andre lystsejlere, der ligger i kommunale havne, betaler et ikke lille beløb i indskud og årlig leje af en bådplads. Penge, der for det meste bliver brugt på
uddybning af Højestene løbet, så Ærøboerne kan komme igennem med Ærøfærgerne, renovering af toiletbygninger på øerne, og reparation af bolværket i havnen og på Frederiksøen.

Det er urimeligt, at lystsejlere i de kommunale havne skal betale for dette, medens de, der ligger i private havne, går fri.

Det er en afgift uden lige, der pålægges medlemmerne i Svendborg Sund Sejlklub og Svendborg Amatør Sejlklub.

Vi oplever, at den vestlige del af lystbådehavnen stille og roligt forfalder, lige præcis der, hvor vor ungdomsafdeling opholder sig. I slæbestedet er listerne for længst forsvundet, og
vores joller bliver derfor meget hurtigt ramponeret. Samtidig kan andre idrætsklubber få slået græs m.m. uden beregning.

Det kan Svendborg Kommune ikke være bekendt!!

Nej, lad os komme tilbage til gamle dage, hvor lystsejlerne kunne se, hvad der kom ind i indskud og årlig leje, og så få brugt lige akkurat de penge til vedligehold af vores idrætsarealer,
nemlig lystbådehavnene.

Nå, men vi skal jo ud at sejle. Hele den dejlige sommer, og jeg håber igen i år at rigtigt mange bakker op om klubbens arrangementer.

 

God Sommer.

Per Ingemann

I teksten her over står der, at der bliver brugt penge fra lystsejlerne til uddybning af Højestene Løbet.

På et brugerudvalgsmøde er det blevet oplyst, at denne udgift nu er taget ud af anlægsbudgettet og flyttet et andet sted hen.

De øvrige ting er stadig rigtige, og jeg kan da tilføje, at vi også betaler for vedligeholdelse af Grasten broen.

Så det er stadig en ekstra afgift på sejlere, der ligger i kommunale havne.

 

Per