Bestyrelsen & arbejdsområder.

Formand.
Klubhusudlejning.
Per Ingemann

per-ingemann@mail.tele.dk

Klubben ejer et velfungerende klubhus, der bliver brugt året rundt. Til at styre udlejnings og andre
brugsdatoer, har Per Ingemann rigeligt at se til. Der er mange datoer der skal holdes ude fra hinanden.
Han arbejder tæt sammen med klubhusudvalget, i forbindelse med vedligeholdelse og indkøb.
Per er også kontaktperson for den fælles optagning og isætning af bådene som
køres til pladsen på Brydevej 

Per er fra Februar 2013 valgt som formand.
Per træffes på adr. Bøgeløkken 30. 5700 Svendborg. Tlf:  21202666


Næstformand.
Erik Holm Larsen
 

ehl@thuromail.dk

Klubbens næstformand, Erik Holm Larsen.


Erik træffes, på adr. Bøgeløkken 15, Thurø
5700 Svendborg. Tlf: 42407508
Kasserer.
Jørn Varming

jorn.varming@gmail.com

Jørn Varming er klubbens kasserer. Han varetager omhyggeligt jobbet og sørger for at klubbens midler forvaltes bedst muligt.
Jørn varetager udover kassererposten også opsætning af klubbens blad og er iøvrigt ansvarlig for SVA´s hjemmesider.

 

Jørn træffes på adr. Bøgevænget 2A. 5700 Svendborg.   Tlf: 22914066

Sekretær og
Kapsejlads.
Lars Bræstrup

labra1048@gmail.com

Lars er en meget aktiv kapsejler, som i sin folkebåd "Maria" har deltaget i alt hvad der er af sejladser i området.
Lars er kontaktperson for SVA's sejlerskole.Lars træffes på adr. Sundbakken 10, 5700 Svendborg Tlf.: 23200347
Pigesejlerudvalg.
Karen Buch


karent.buch@hotmail.com
Karen er bestyrelsens repræsentant blandt pigesejlerne. 


Karen træffes på adr. Lundevej 22 st. 5700 Svendborg. Tlf: 20766884
Klubbådsudvalg.
Kenneth Schødtt

kennethms83@gmail.com
Kenneth tager sig af vedligehold og udlejning af klubbens H-både.

Kenneth træffes på adr.  Brænderupvej 11 5892 Gudbjerg. Tlf: 23336089
Ungdomsudvalg.
Thomas Kuld

 thomaskuld@gmail.com
.
Festudvalg.
Lone Nielsen
Lone planlægger og afvikler de festlige indslag i klubben. 


Lone træffes på adr. Strandhuse 44.A. 5700 Svendborg Tlf.: 51765114
Ungdom
Kristoffer Buch

Kristoffer vil tage sig af træning for optimistsejlerne.